• slider image 74
:::
陳慶哲 - 本土語言領域 | 2016-02-22 | 人氣:7469

昨是世界母語日,嘛是新政府承諾欲復興客家文化上好的日子。國內有客家電視台,到這馬猶無台語電視台。若無注意一目(目聶)台語可能就欲滅亡了。咱本土語言一向堅持語文課上少一節愛改作本土語言課,而且教育部閩南語這个名詞愛改作台語,主要的原因是佮中國本土福建南爿的語音語法足濟無仝了,用台語這个詞才有法度予包括國際的人知影是台灣專用的語言,對台灣國際化嘛有幫贊。這點是咱愛堅持落去的。附件是毛利語復興的政院報告

  •  
    1) 毛利語復興政院考察報告.pdf
:::

系統管理登入