• slider image 74
:::

社會領域

檔案名稱
日期 大小 人氣
folder 鄉土教材資料 0檔案 602
folder 社會命題研習 2檔案 628
folder 99學年度社會領域國小優良試卷甄選 2檔案 1351
運用閱讀理解策略融入社會領域教學設計教案
2013-01-29 11:02:20 91.5 KB 1790
課綱轉化
2013-01-29 11:02:40 1.2 MB 1743
閱讀理解融入教案--物種入侵
2013-01-29 11:06:25 863 KB 1808
閱讀理解融入教案格式-家鄉的特色
2013-01-29 11:06:39 66 KB 1905
:::

系統管理登入